2010 Design
Højdedraget, Støvring er et attraktivt område, der ligger tæt på Rold skov, men også tæt på motorvejen. Højdedraget som område er præget af sidste istid, der har givet områdets højdekurver et kunstnerisk præg.

Om Højdedraget
Specielt om Højdedraget?
Mere tekst om Højdedraget
(Denne side er ikke færdig endnu, men afventer tekstforfatternes input)